Závěr

Výsledný produkt nebyl nikde na veřejnosti nasazen a ani nebyl za tímto účelem tvořen.
Na celém projektu se od počátku do konce podílel každý ze 4-členného týmu.
Reálná podoba takového projektu by zřejmě obsahovala další elementy (komentáře uživatelů, propojení s ekonomickým systémem, XML exporty apod.)
Děkuji za pozornost. Dotazy.

ilustrace
Předchozí